Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 1e1b26996dcba6ac8f9fc3c8655d69ae
orzel.png e11b6ab642a30f20a0878b6fc73e7365
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
29-04-2015

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo Atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego.
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png d07dd6b2a2577c02635d8d37a611d42a
buttonBJiOR.png f7c7c0688a3db712b8f4b23ed9cd51e9
buttonEPUAP.png f5d3f46f69b29e94501f3ea81ef84296
buttonNEWSLETTER.png 0dbbe149ef73b155656944de1c1aea3b
buttonBIP2.png 730c3ea1014bab4e960e1bba46eb6c7c
buttonTwitter.png 20e47f008f0273d4bdb1e6445374565d