Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 67828807002708d5b1fee7252245115b
orzel.png ef7d5f38505510ee306e8fe417718659
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
29-04-2015

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo Atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego.
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
raport2015-button.png 29731bb49f9fbfbf56d4419cb779579d
bjior.png 4a2c6c1a2a172eff259fe05b9dedadcf
baner3.png 50039277abc30827dbb9505a1c0d1dd9
baner4.png a92e5fbcf9acba28a4499630caea6617
baner6.png 06060608731591fd7b9b37b829df0f63
banner-5.png 30becf9813ecaa0bf12204a7139d3c67