Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png dd846d818eb96e8480b1083b18a5d956
orzel.png a29772abc9dc217f25039e0b856c6698
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 283f7fcc496fd65baf2fe42386d7fbe5
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png ce38a62ac94ca3634605de10b9485658
buttonBJiOR.png f783528283a4cad30b414079175a0d22
buttonEPUAP.png 9c8df02d7382f5502aa840900c79f4e9
buttonNEWSLETTER.png a8c11d6a9bf797ca113d23db4b89d377
buttonBIP2.png 2ffda37ac773587d0a5d8add20529144
buttonTwitter.png 15aaa85e6a230c449680ee8d28642c07