Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 352ec4b2141c96d4acd50a82d5052702
orzel.png a2d421b936f716c14fc8031f285b0a53
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png 1f0921e2751a3f129236356ae6bee1a2
buttonBJiOR.png ddaecf0c5723ed9e31789fc95829d6db
buttonEPUAP.png 17bc3b890cccee05a0bea84a4a2f9022
buttonNEWSLETTER.png 92597733d00cbb812a6d77188d662ab2
buttonBIP2.png dcc0ff26f43b39df08584fedc80c774b
buttonTwitter.png 04620009c476dcc462bc049609da1835