Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 3fbee7b2ac35615a82feb30504634495
orzel.png e2b3e31a52d0189ba41959feebecc8e2
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
29-04-2015

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 129e9c4c499b6a48def44332adf077b2
buttonBJiOR.png 8afd4e8b8eae6f32d72db8dd5069a9e2
buttonEPUAP.png dd8b271174397e5a02ecfb15d3e88bbb
buttonNEWSLETTER.png f1cb91cac95381e949c2b66887a024d3
buttonBIP2.png 4f3512a0cefac9c3af75d53bea6f6c51
buttonTwitter.png d2dbc614714087f458096217224022e2