Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9b33ed20d70517109ca3cc2e383fd244
orzel.png 759caf6d6330e48d1650453bb1cf0fd2
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 2ea1841b5b35fb991c82744265d6671b
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 8c81a05cdab7df52fc883f4eacc2feb9
buttonBJiOR.png bd65cdb327c0a0e430e247f907dd5227
buttonEPUAP.png 967836c3a5c5c84d8a4d41e3d49be4b7
buttonNEWSLETTER.png edef7175f6065805d6d1cd1be17641b9
buttonBIP2.png 675ff0aec6c08b6e6c1aef4e7672d3b7
buttonTwitter.png 0c315b3624349c0f44a978a339ab4ec5