Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 8c5586c864ee9990f202b477fae244f8
orzel.png ac0702ffa644312360ede86833b24160
pl
en
top news port mstr
 
Misja, wizja i strategia działania
02-04-2015

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Wzmacnianie niezależności dozoru jądrowego
 • Zapewnienie efektywnej i transparentnej komunikacjiz interesariuszami
 • Wdrożenie Zintegrowanego systemu zarządzania
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
raport2015-button.png a89d06cbadb9251fc7af05a4194a9f02
bjior.png c305c71bb094e0f785cd13ed01f26236
baner3.png 9b04dac37e3a9ef2fadfaf20aabfcde8
baner4.png 4d6795065434755717f84668d3084e47
baner6.png 2a58eb78b0be3537827f5876333c76b9
banner-5.png f6fa54dc637636b3ea05374f814de241