Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png dbb7366e8dce844df2ede5e99f89fc4c
orzel.png 0fddcf647f20dfda2609d679bddafe3c
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 647f3080039ab0daff8d9aa8451debe4
Misja, wizja i strategia działania
04-04-2016

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Zwiększenie poziomu zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych w Polsce
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 71b1f9cd4db2a626ebbc344ef50d5934
buttonBJiOR.png 2722cf815d6cf2e51d7cc8a7c517788b
buttonEPUAP.png ce0ddcf0d49c7ea023d0bae9b6607c9d
buttonNEWSLETTER.png 5083614a65475c153ccc421078eed785
buttonBIP2.png b4586168f95c5b3618d53d9fa0345b80
buttonTwitter.png b1503e55179ba732d0f9e9a026ed6436