Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 20a823a8834e6a5c8574e6a615ae16b0
orzel.png 6f45af9b05876c8dc89b03e841746286
pl
en
top news port mstr
 
Misja, wizja i strategia działania
02-04-2015

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Wzmacnianie niezależności dozoru jądrowego
 • Zapewnienie efektywnej i transparentnej komunikacjiz interesariuszami
 • Wdrożenie Zintegrowanego systemu zarządzania
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 6960b774adfebe8d1a4a2dba54a30e09
buttonBJiOR.png 9eaf7ae54086512eba55a01550829d76
buttonEPUAP.png 674c46038160fabc4fa1883d78b823a9
buttonNEWSLETTER.png ae6808c6487e15840ded2e6f73dbf78d
buttonBIP2.png a62fceea50ddcd9ada0544ac59d94c4a
buttonTwitter.png ccf8a759a3d2b3e143c6869259d44258