Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 931fecffaa52b8fdf2c58826be712b2a
orzel.png 787d594687cb1696a530776f52d08497
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png df9f89ad5911db30605f464475c28c0a
Misja, wizja i strategia działania
04-04-2016

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Zwiększenie poziomu zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych w Polsce
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png a74deda3e705b856d3527535d221ba8b
buttonBJiOR.png 27555a77a4190330f257a712e6f573e8
buttonEPUAP.png d425e8ac8039c8b1fe151846f275a5cc
buttonNEWSLETTER.png d23c3d32c05baa23a33151f8e56c3f3c
buttonBIP2.png 5d66bc0560f8527f5e0b6c7bfb9f58d8
buttonTwitter.png 6c475d721aec452a0c826fc429a75fe3