Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e0eb302c81a48bc1fe40c4caad8df350
orzel.png fdcd2c31c856c410ebbcaecce0e7536a
pl
en
top news port mstr
 
Rada BJOR
02-04-2015

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Działa na podstawie przepisów art. 112 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 264) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Prezes PAA.

Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności (art. 112 ust. 10 Prawa atomowego). 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

Konrad Świrski

Członek

Marek K. Janiak

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
raport2015-button.png 0ddb6ce7f0e43d4089c75fc73468eb54
bjior.png 4ae8983a0ba1c63c22f50b03a8b04bf1
baner3.png 63926f118e97e14147c531a0a36b98f1
baner4.png 41a16bcf52465ac055977f76496d4353
baner6.png 1e981f35ba4c76ecdad1c606039b8840
banner-5.png 1edc365cd72e0b84eb5dfa2186c174fb