Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 5804244ce17f788b55daeed2c3be8cc2
orzel.png c0e16ce3bcb7aa7de22e733966fe1fb8
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 0274c99a2a723f5755a1c27e33924f14
Rada BJiOR
04-04-2016

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Minister Środowiska.

Rada działa na podstawie przepisów art. 112 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 576) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Rada corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności. 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Członek

prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak

Członek

dr Tomasz Nowacki

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png ead840e2f5db25fb497e3ad98130a710
buttonBJiOR.png 821331b6c62d1cfc06c7de6337be6e16
buttonEPUAP.png d8c2af6cae9879800a0a4a19f56f2d00
buttonNEWSLETTER.png c6e53165311fe0b2b2f3a7ec884eb3be
buttonBIP2.png b039ff83916424dcfb34b64cdc065db6
buttonTwitter.png 9bf531b934d654a0c4c11bc3b2df5dcb