Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ee251b7e94865758631ae3ce0a27dd9d
orzel.png 376d57ca61e9aecd681dcb32f41c61d0
pl
en
top news port mstr
 
Prawo krajowe
08-04-2015

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (wersja jednolita tekstu - Dz. U. z 2014 r., poz. 1512)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png d14ff76aba32160448e727e42b3bddd4
buttonBJiOR.png e3192de5e843914c929ce3581d3c8fc7
buttonEPUAP.png baceb2e103c7156e9171ef9bb19f82cc
buttonNEWSLETTER.png 161ccba9441e56b7c087e47c347c58bc
buttonBIP2.png d7f8694fabad9820a847e865c35c98f1
buttonTwitter.png ef24a2e1908fb8ef98c29fbcef1b042e