Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ead3f9725113a2498951a87c417efc85
orzel.png 79bf8a111330c2611fc78d765c520072
pl
en
top news port mstr
 
Prezes PAA
02-04-2016

p.o. Prezesa PAA Andrzej Przybycin


Andrzej PRZYBYCIN – ur. 1969 r.

Geolog, ekspert z zakresu geologii podstawowej, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów oraz koncesjonowania działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze, ukończył Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie ze specjalizacją ochrona środowiska w gospodarce.

Od 2004 r. w Ministerstwie Środowiska, w roku 2007 powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.
W latach 2012 – 2016 w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym jako Zastępca Dyrektora, Dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej.

Ostatnio ponownie w Ministerstwie Środowiska jako Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego odpowiadał za nadzór Ministra nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.
Pełnomocny przedstawiciel Ministra Środowiska w Radzie Wspólnej Organizacji Interoceanmetal (2007-obecnie) oraz członek Komisji Prawno-Technicznej Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego z siedzibą w Kingston na Jamajce (2006-obecnie). W 2011 r. był Prezydentem Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

Autor i współautor szeregu publikacji naukowych z zakresu geologii, zagadnień dotyczących aspektów środowiskowych i prawnych działalności geologicznej: magazynowania substancji w górotworze, podziemnego składowania odpadów, geologicznego składowanie dwutlenku węgla - CCS (Carbon Capture and Storage), wykorzystania górotworu oraz polityki energetycznej, szczególnie  w zakresie wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków w Polsce.


W dniu 31 marca 2016 r. został powołany przez Premier Panią Beatę Szydło na pełniącego obowiązki Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wniosek Ministra Środowiska.


Zna biegle angielski, rosyjski i niemiecki. Żonaty, tróje dzieci.


Wiceprezes PAA Ewa Paluch

Ewa PALUCH – ur. 1972 r.

Z wykształcenia  - magister prawa. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji.

Ostatnio zatrudniona w Ministerstwie Środowiska na stanowisku Dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego, gdzie prowadziła między innymi sprawy z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem PAA oraz na stanowisku Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii
i Koncesji Geologicznej.

Wcześniej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na stanowisku – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Kadrowych, była odpowiedzialna za zapewnienie obsługi kadrowej i organizacyjnej GDOŚ, gospodarowanie mieniem urzędu oraz realizacją zadań związanych z systemem udostępniania informacji o środowisku.

Od 2003 roku, ponad 12 lat, zatrudniona w Poczcie Polskiej, przeszła różne stopnie kariery zawodowej. Kierowała zespołem specjalistów z dziedziny zamówień publicznych, pełniąc stanowisko Kierownika Działu Zamówień oraz Głównego Specjalisty w Wydziale Zakupów Centralnych Pionu Infrastruktury Poczty Polskiej S.A., specjalizując się w Prawie zamówień publicznych.

W latach 1998 – 2003 pracowała w firmach ubezpieczeniowych jako Senior Agency Administration Specialist oraz Office Manager.

Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynała jako młodsza księgowa w Zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Powołana na stanowisko Wiceprezesa PAA w dniu 22 września 2016 r.

Mężatka, troje dzieci.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
raport2015-button.png f27f31d8089b05059665ea7e2c61b3c8
bjior.png 568170d945753ee94c226bf57c2bf3c6
baner3.png c7bf187314e36555aeb5579505dfc499
baner4.png 6daa04732f720c44ae7769c821c0c9ed
baner6.png 3837b5ddb21dbb2a24d80370be29b961
banner-5.png 351ee1d5b4b582eeae40990d6164f626