Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f9df4bf841ad59291cb2e8fc0ed2609b
orzel.png 54df25df50da4be8bf02078da697b6f9
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
28-07-2015

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 2733283be0466acf1496cd9e6b4987a5
buttonBJiOR.png b77f0ae803180e04b801edbb4117c99c
buttonEPUAP.png 4e2bdfb57f9462f14ae6314d33ab2060
buttonNEWSLETTER.png ff42aa8c577b5deced9a2e9d33897fdf
buttonBIP2.png addac3347e0518760f5b99a8425b0451
buttonTwitter.png d1b95e595a138d4619cd7f87934c27d7