Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 391812854c7cce33e86fc682199054c0
orzel.png 9d0e17b8003750ccedfd704cdcfcc143
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 7f5bf6ad73a81bdb994c6531683e8e23
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 118743a8c83223ab57a1b216d8827807
buttonBJiOR.png a629d52ea53e8f73e55a215138ab9d62
buttonEPUAP.png f3cb460d7416f2412d88d050f2495ffe
buttonNEWSLETTER.png 236b699a663ce94b538c39a92806ea7e
buttonBIP2.png 41e2538c7ba8b2cfdb3b834312eec289
buttonTwitter.png 75f24d37b160815589e4208e792d69d3