Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png af5dd216ca027afaa38291be94b0f3c9
orzel.png 83804b12bfc0cbc7245acad70be71928
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png fad7714e87e1b961deb11372f6fab46e
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 43b5ce7faf79131ec24261fcd023f90a
buttonBJiOR.png a0fcc2607db278ffdc4ea41b7c97a5c7
buttonEPUAP.png 04a98ffa3091466b55d3ee12bb139be1
buttonNEWSLETTER.png 6203c1453f8fc479cdc8e7e9ba6e1f44
buttonBIP2.png a248a3f4081dc0081b42e32772c16edd
buttonTwitter.png 578c68354e4c6d77ea0d6d3f407596d9