Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c8467fe3098bfca008684b726819a853
orzel.png 5b645b844e76bbb154726e3f83d5b2bf
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
28-07-2015

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
raport2015-button.png 2298a691d5a04bfece8a4737b206eec9
bjior.png 2cfabc491d09e12383518ee314eb8e1b
baner3.png 56e74329589ec1ac670c8fa0dcfbf61a
baner4.png 3c157bd98d5d2a87cbbf356d5c819cc3
baner6.png 12c0004c269b91f1f60949594bda9495
banner-5.png 875e8f88f9a1ea308fcd676d0779d43a