Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 03adc8fbdda0618862738220b84b6a07
orzel.png d3dcc5b9a7d6f7b5247347f42e7369a3
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png 26071af05a13ecf0c3256a8fbeb4a8ae
buttonBJiOR.png 5821830ac09af1a1ba4c6e541bc45eeb
buttonEPUAP.png 20dbbe0a5bd2dfa89e2cb86f98dc5394
buttonNEWSLETTER.png 39cbdb8b31b9108f797ddb6f2cc32679
buttonBIP2.png 29b91f7ae7ab48cb433ed1a57ba04195
buttonTwitter.png 015d15cf737ed67547b2cc5b1fe98415