Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 25c54fdd2f34f27815918d1422014de6
orzel.png 4a2992e2d86a6c2d58a1105c7c57ed02
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png 92d3f77275e9ec68841b802e4bc3ff46
buttonBJiOR.png fc5cbc188fe08b83fc1d3617acc9859b
buttonEPUAP.png 56ae8fc2463c7ae878308e8309d6d1ac
buttonNEWSLETTER.png 7a574daa57e5350e15a62590e277f61a
buttonBIP2.png e49145114b09c46b5a7cafa27ff0986d
buttonTwitter.png c9cac70cbafdccbc346538e6bfde0d20