Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d8b30cf7903a4ce834331f0745a6d85f
orzel.png 06042fd0f7205fbdac5f7f522bda4dd0
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 8b03e441357ae1d3d319706e257aa4fc
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png 5f67aa524980abed1abe3b15aea7ce21
buttonBJiOR.png 395f9e5c435a8fb1d2a8253f8fb01a57
buttonEPUAP.png 73fe541f9f1efa73d0384a169e6456f2
buttonNEWSLETTER.png 259676d657595320e1af5c460659f66f
buttonBIP2.png 1d6d8d395f2263f49fa4071000e519ae
buttonTwitter.png 8c6f197c52ac011ffbe12108804306ff