Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 3804083b80c1602fa9dabc081737a65d
orzel.png c6c6943bca943c43291cf99e193da343
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png 8760e53e61fbd4281ba7333e3ceaf45b
buttonBJiOR.png 1e5f270ada8ef3835b5b04be06db2ce6
buttonEPUAP.png c7b84c0520298b71b04137ec1e4eb18f
buttonNEWSLETTER.png 4e8b8c4c9a7f0381fd8d9b2cb97cfb09
buttonBIP2.png 9766dcf7bdbeb45e484f05e836af3dfd
buttonTwitter.png 31cb8bef6b63ce85c933fafb3d8713ca