Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a354bf5b9859ea38aa41becb722026c9
orzel.png 874c5f091cde3ed08893696eb468c3e1
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png 33ca9e98af0ad1f308713523cb4dfd98
buttonBJiOR.png 69499a6c5dfd66f5d40f20c42751bfa9
buttonEPUAP.png 21836734318bd08b44d43e3e67518f77
buttonNEWSLETTER.png d04ef6b0359d0828e2c230eea62fabde
buttonBIP2.png eedc79ad59574fe77c479cbd4fcdea39
buttonTwitter.png 6208409437c76eca93b47434c34055ed