Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 73a4f3c41e61f2b019b1cdad33b49c33
orzel.png 0d726a203eb45b10c8ee6c4a28a61c54
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
15-04-2015

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png b4c0dba0cb7b5e31190b1d8c005997ad
buttonBJiOR.png 31e5b95f3f0e3044fc70fe26e73943f1
buttonEPUAP.png 399298a8746ae243fde4e6505e0905e3
buttonNEWSLETTER.png 03fb33acb54e92b3b3d8a93a482804c6
buttonBIP2.png 517d2fbb474034641f8baec7e03d0e34
buttonTwitter.png 3cfaf969b839a7e7d6666fb4c4c89a60