Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f8a0daaa28af4f50c26b3b7229bcd928
orzel.png e819c9c9bb4e81fdd180840da40acbd3
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
15-04-2015

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 089c3732f763686559f0abad9b937882
buttonBJiOR.png 6174fb274e997cdfecd214e21f731d52
buttonEPUAP.png 4144e044a38d6364df98c0dfae027ed0
buttonNEWSLETTER.png f0ff1a7f1afc80d6c24d45d8ade3af24
buttonBIP2.png c4575709026cfb25bf603bcdf47660ed
buttonTwitter.png e649b33eeae5f5e47549b46d56eb5d56