Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ec2c22e21a4ff578a135e2ba40d190d7
orzel.png b315b4eee77c085caf868c6d325c2b02
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png af7d7d419cc4d2890c0c00d157e1ae41
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png e2b43b2dedceefe768d28e0749d9e102
buttonBJiOR.png e0df9f750ba43b700c994df0bccd7f90
buttonEPUAP.png 72725f56c241296c2e8a1f69b2b98704
buttonNEWSLETTER.png 755364e8198fe47a7354f383c0f8f855
buttonBIP2.png c080809c346fc79884ad615e5395c03e
buttonTwitter.png f66f8ca61e091972db48c7ce57356fcc