Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e39552eeef9607b86276a49427c31a32
orzel.png 0883b8f62f84e4d6e45918f0a0d6ea00
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
29-04-2015

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png f607c1298d4d546abc60323c9f84c84f
buttonBJiOR.png ec02200dc7f12a6a8ab56290fc58e74e
buttonEPUAP.png 6303cb99e1b061c2f96bfb2e00c12d59
buttonNEWSLETTER.png 5701cb2db636e7c858f11154cfde3265
buttonBIP2.png 40934ff628fa6b270ba3733328ec64e0
buttonTwitter.png 048bd924bf250994e55dbba7866a6fe2