Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 303f3f890ad6f4ae756bf212b9f4f076
orzel.png 36399267c0ae1fcd21725e4af3a40fa8
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png 98a4f5a9446d4300cc803548f6a224b9
buttonBJiOR.png 58fb22a8e126ff20ea8016653b5e5571
buttonEPUAP.png a8d8ad160847313f9d0a3d5492c86c5d
buttonNEWSLETTER.png 399443455607d251c2fc9542f72a4da9
buttonBIP2.png 748dd1b63865f7fa2844960841797dd6
buttonTwitter.png 55ee083d5cea368a8fc30b037214ead5