Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 320243473085a90768fe98ed01c44ba9
orzel.png e5cfda82a5054d4e88eebc9a8173e215
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png ac8db0accabc150449e362c5830e2cb0
buttonBJiOR.png 1133e3a200b023a784ddec68969aae21
buttonEPUAP.png dff021ae09f7d7604e4af19acbcf047d
buttonNEWSLETTER.png 169a036543a39a182bc1926786c62d9c
buttonBIP2.png 4e78c788dea3a903cb77f3345d923fad
buttonTwitter.png d33de87bcdc519a58a27074c3bd86547