Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 90b2944825fe480e222167b6c50ed6eb
orzel.png b7fe235e44e1572c3743adb0730d6a53
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
29-04-2015

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo Atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png d0eb28fae12ea541418380d7b6075a85
buttonBJiOR.png 65ff2c98906757a220afb81b980197ec
buttonEPUAP.png 3f648ec83ac226d3f897b5b05af36f1d
buttonNEWSLETTER.png a97a98339367abe78ac8a7b326d72033
buttonBIP2.png 4aa9e2a01661568bb50e1e230075c765
buttonTwitter.png 9daae46c61a8ccd0f0bb9c97f320be19