Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 557a4987e14bea32315b7aa1962e7adf
orzel.png f476da0b1464d493f5158c006c4ef481
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png 32aa78242a0cdbe5f44cacfa0da518a8
buttonBJiOR.png 91c27848db7ede7717f3d966a59e576c
buttonEPUAP.png bfbbe3fcecd7a301f0e7ae51b93d9336
buttonNEWSLETTER.png 2d9f55885ff7472659a7ef25900e74ee
buttonBIP2.png 4afe9cb30e53c7b284f3991acd4fc21f
buttonTwitter.png d9e1efb9c10822827f2ac59539b83604