Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e7c17dc54d42c4082d100a7ac88e3364
orzel.png b6ac7bf227bf642d02016493c48c8e68
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
29-04-2015

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
raport2015-button.png c1c0163d2a72d3de5fdd4d5beaf64928
bjior.png d73b81ec30de7c04fbc5877b9bdd7f54
baner3.png b632e6fc87d66f06c4a55fd68bcda161
baner4.png d80eccf40546c29853f1da9757415dff
baner6.png b562521db75aba216c649a40b57e3b9e
banner-5.png 8b487a2090bb7835163c5a2ef9582e75