Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 5130f598a3edb05b2e89f775868f5347
orzel.png 165e678ab387e01089b9ff6711473371
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png b02076349fd66dce209d8ca40e954a60
buttonBJiOR.png 724ec072a168d3d3f654bd964c40299e
buttonEPUAP.png c59594d6b6e686e04026a536f2a0eab2
buttonNEWSLETTER.png 4a47b072deee8a81386883404dee7ad4
buttonBIP2.png 156cb788af55e13f7cd03ec5735344a2
buttonTwitter.png ac5537f6a843dcdddaabad41b96573ea