Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 7551fa4f1673ffdea4c4e448189328d0
orzel.png 6e9fcd511d8587d640b7e058ce098454
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png e9ce0640a2bf210348ae13f3374dd874
buttonBJiOR.png aaa34a7c651933ee07533361bcb1f81f
buttonEPUAP.png 086208f36f3a35dcf8d2928da11eb7cb
buttonNEWSLETTER.png 315cf264d4115a7ab05238dc61485212
buttonBIP2.png 970e086e4afd43e047322f2ed34e38b5
buttonTwitter.png 21120c7e08af76e6128d3fb73cebfb46