Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2353d6d34073a91220711b4135c33d2a
orzel.png 2cc827e81f324ae13f5909dcb6b5e098
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png eceb5191fcb0a27cd24209320618bb01
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png ddce7940d5e60bd454d38797f35b47c4
buttonBJiOR.png a3f3f88072eb603af34049fb38e0b341
buttonEPUAP.png be44e9a72cad36117e4fa05519960ac4
buttonNEWSLETTER.png 1092822afa5093f570a6a7c53f1fdf8b
buttonBIP2.png 3a6a006b20604660f12974338a18e6cd
buttonTwitter.png 59f4dba5fa23a9f61d0bfa7a6bc4f270