Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 4025d4c7c2fc9790f5729da0f53f3a8d
orzel.png 0e5d6696b4cf6ff83099910ce9214cda
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
29-04-2015

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png f49e12c915c801c982ff7af8aeba4e15
buttonBJiOR.png 5888efe7246ac608a7e2aaec9cbdb036
buttonEPUAP.png 6c6d233d9489f97f9f63998ca3766a45
buttonNEWSLETTER.png 418c186e28f26bae62fcc14bef1bc22b
buttonBIP2.png 7cc152ceea64c68350d8d575163f18c8
buttonTwitter.png 97fe1965a5f834646dbe589963ccb8ae