Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a72d0a5609206ae0bb8fc84d63f6c8d4
orzel.png 4e5d934849f40d9e69dc28cefc12ee3d
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
29-04-2015

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 14e2e61270068467f4fcc62ed9829115
buttonBJiOR.png bbfd17bd7b6efea40ad9ab779b5ceca2
buttonEPUAP.png 2f5573454ad66735b9ed6787aba7d9fb
buttonNEWSLETTER.png 8bed91b03deabd68d01d2a1061e7b34a
buttonBIP2.png b0a8a4dd393d17339031972963e75dfb
buttonTwitter.png e19f3f6d3bb6e30d3a935470d06c6b6f