Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9056bc009444b417213c9c20a5b63f5a
orzel.png 8b17553b3b1fad685238d65d7d8f45a5
pl
en
top news port mstr
 
Akredytowane laboratoria radiometryczne
29-04-2015

Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
Zakład Ochrony Radiologicznej 
www.imp.lodz.pl

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
www.ifj.edu.pl

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania 
www.clor.waw.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych 
www.ncbj.gov.pl

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Pracownia Dawek Indywidualnych
www.wihe.waw.pl

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
www.radiometria.gig.eu

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png d14ee1ce63ceb4a7648903863ea49666
buttonBJiOR.png f1ace03125ac201a90d48b149972f06e
buttonEPUAP.png a7ce3a90e1083c5684e8e2329a444096
buttonNEWSLETTER.png aa5f1535c33d7b1ed9749d9a789cf1bc
buttonBIP2.png 2df75ba9cd354c031fec35df0cacdbdd
buttonTwitter.png 89f71c501f7f6636c66072565f56aa90