Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 170e28b9d9d7ed149f77e543936aee87
orzel.png 12643ec9c81d4f76baedee9f93cdc263
pl
en
top news port mstr
 
Akredytowane laboratoria radiometryczne
29-04-2015

Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
Zakład Ochrony Radiologicznej 
www.imp.lodz.pl

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
www.ifj.edu.pl

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania 
www.clor.waw.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych 
www.ncbj.gov.pl

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Pracownia Dawek Indywidualnych
www.wihe.waw.pl

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
www.radiometria.gig.eu

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png bb62ebc5727eff2e080e5e13effedc36
buttonBJiOR.png 997e226d5c3c818dbe6cca80cbb00b77
buttonEPUAP.png 90419a354551cf842f34c8ab620ff422
buttonNEWSLETTER.png c7b75148182460c21d8dab9f148df2cf
buttonBIP2.png 6a578c67575fc41652a60c718a70aa2e
buttonTwitter.png 7a6943b320dac367319d4bac38135405