Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 3f1f9e910300bb0ea6834c4422ad912a
orzel.png 3ca5dddc865d9b0755ca0dfdb6e822f5
pl
en
top news port mstr
 
Akredytowane laboratoria radiometryczne
29-04-2015

Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
Zakład Ochrony Radiologicznej 
www.imp.lodz.pl

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
www.ifj.edu.pl

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania 
www.clor.waw.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych 
www.ncbj.gov.pl

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Pracownia Dawek Indywidualnych
www.wihe.waw.pl

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
www.radiometria.gig.eu

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png 59dbb564cd675d0ba94f3ece471f36d9
buttonBJiOR.png 616bcf3f7886194f77290f8761da1e33
buttonEPUAP.png 7e93399cfef19c24cdedd5ca67532bd4
buttonNEWSLETTER.png bfcf6630bd82758095943bb138204232
buttonBIP2.png e8a00cbb06af431d86d58c9ee2a7f057
buttonTwitter.png a8fba236972ae785e8750c49485283b4