Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png b5d114086ad47b92476bdfae85750150
orzel.png 02dff80ac15de45ea52114d37f0ac91d
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png fc2af44718040f0605f87adf4474806d
Akredytowane laboratoria radiometryczne
29-04-2015

Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
Zakład Ochrony Radiologicznej 
www.imp.lodz.pl

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
www.ifj.edu.pl

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania 
www.clor.waw.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych 
www.ncbj.gov.pl

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Pracownia Dawek Indywidualnych
www.wihe.waw.pl

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
www.radiometria.gig.eu

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png d60d8a5bd939d2a98d76db816893cab9
buttonBJiOR.png 4d3afaf3ff2097f70a826d30ea69410c
buttonEPUAP.png 799a8f57844680fc54c0e9e1c9b44ccc
buttonNEWSLETTER.png 25f7b9903d6ad36769dc4051db335a9a
buttonBIP2.png d15a9dfbfa06436d7aef8b9b4b5954c0
buttonTwitter.png c05b862fd6c4b7f98d4291598a9a7eed