Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2ee15c984eba30fe772807c033281f7e
orzel.png c69fcd2746d0aafe81e40427662014c7
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png df686d52a2daa4e03e2d4057c9f6fb3e
Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego
04-04-2016

Wykonywanie działalności, związanej z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, jest dopuszczalne po zastosowaniu określonych w przepisach środków dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, jak również bezpieczeństwa mienia i ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust..1 ustawy Prawo atomowe działalność taka podlega - w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - nadzorowi i kontroli organów państwowych z wyjątkiem przypadków określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. Nr 137, poz.1153).

Do podstawowych zadań Prezesa PAA w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące należy:

  • udzielanie zezwoleń i podejmowanie innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, poprzedzone analizą i oceną przedkładanych przez użytkowników źródeł promieniowania jonizującego wniosków i dołączonej do nich dokumentacji
  • przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016transparent.png eab25ca616c3cf6b210befe33a65093a
buttonBJiOR.png 692a7dd896de5aab0a62b302a95564c3
buttonEPUAP.png 814e281f8cabcae5195c117de94047af
buttonNEWSLETTER.png cd35587129dcdef6b5e40d4cba2c5762
buttonBIP2.png 2fde28f3be79d0967a4c28143cc49091
buttonTwitter.png 5d4e16fe72224482b369875a9047f1cd