Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2d44dce7ccbfd82df5ae8fcdb31796e3
orzel.png 5c16b3fc316c144db475ab742fb053f5
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png bbdeaf97f7ee7276d5ec3a83d736a9ef
Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego
04-04-2016

Wykonywanie działalności, związanej z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, jest dopuszczalne po zastosowaniu określonych w przepisach środków dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, jak również bezpieczeństwa mienia i ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust..1 ustawy Prawo atomowe działalność taka podlega - w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - nadzorowi i kontroli organów państwowych z wyjątkiem przypadków określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. Nr 137, poz.1153).

Do podstawowych zadań Prezesa PAA w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące należy:

  • udzielanie zezwoleń i podejmowanie innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, poprzedzone analizą i oceną przedkładanych przez użytkowników źródeł promieniowania jonizującego wniosków i dołączonej do nich dokumentacji
  • przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
1
2
3
4
5
buttonRAPORT.png e42598834295020f0af07678cb0003b0
buttonBJiOR.png 272f476b61bde7262fe120128c9aed44
buttonEPUAP.png a853bba39e0089bdd6bddd24fd184a18
buttonNEWSLETTER.png 1f7323d924462d15b506805188755758
buttonBIP2.png b88cca8d3c7fd8a24e43e6a43cef84ba
buttonTwitter.png b32fde93d3b6b02d2ed29230089f71ef