Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ab47a9afc1a70d157ee3ef6ec7dab222
orzel.png 3547f53c2a57c3ed1016deba5a05855e
pl
en
top news port mstr
 
Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i jest zgodny ze standardami W3C.
Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe:


1 - strona główna
2 - aktualności
3 - portal
m - mapa strony
c - kontrast
l - większa czcionka
s - mniejsza czcionka
d - domyślna czcionka
h - menu główne

Korzystanie ze skrótów:

Opera (wersja < 12.1):
- Shift + Esc + klawisz dostępu
Chrome / Opera (wersja > 15):
- Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)
- Alt + klawisz dostępu (cyfry)
1
2
3
4
5
buttonRAPORT2016.png dc26248c91f9cd6de41ff2b13ea4e05d
buttonBJiOR.png c1661ebeb1e9cea612a316e60bf5cdee
buttonEPUAP.png e87b63e49731a4ed2ff12d427e127e6b
buttonNEWSLETTER.png e75e7d4b4e1a3fe905b629b727df04b6
buttonBIP2.png d7c39b6553ccb6a3ce9bae10fcb55111
buttonTwitter.png 49ceeea1a5954a713696c6126824191e