Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png a888821a2699bf829a634dfc7079f592
orzel.png 9bfae8d9c150e1742171ed513f1c7ba2
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 85dd2de8a424615a5c69fcaaac8998cf
Sytuacja radiacyjna w Polsce i Europie normalna
05-09-2017

W Polsce od kilku dni pojawiają się fałszywe informacje na temat "chmury promieniotwórczej" i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii.

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że są one nieprawdziwe. Nie było awarii reaktora jądrowego w Belgii. Nie doszło do żadnych uwolnień substancji promieniotwórczych. Nie ma skażenia ani na terenie Polski, ani innych państw europejskich.

Zachęcamy do sprawdzenia bieżącej sytuacji radiacyjnej tutaj:

Polska:

http://paa.gov.pl/monitoring.html

Europa:

https://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Activities.aspx?id=Eurdep

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).

Więcej informacji:

Oficjalny komunikat PAA

Komunikat PAA na stronie Ministerstwa Zdrowia

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 777929d51e7226459e456dce0f70ea96
buttonBJiOR.png 52198b39240d18a16c909569ce114aae
buttonEPUAP.png 760fc5764e19a5394fdbbddceb415787
buttonNEWSLETTER.png 505293b647654af3093977efd0adaa36
buttonBIP2.png 09cd2424e18574b0848c4cc0f074c8ed
buttonTwitter.png d92a214c716c76010ff87489a3709ffa