Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ff336c7627e13ce2d0b312f7a94a60c5
orzel.png 961c9f6fb526c1c862631e0fe9e46927
pl
en
top news port mstr
 
Sytuacja radiacyjna w Polsce i Europie normalna
05-09-2017

W Polsce od kilku dni pojawiają się fałszywe informacje na temat "chmury promieniotwórczej" i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii.

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że są one nieprawdziwe. Nie było awarii reaktora jądrowego w Belgii. Nie doszło do żadnych uwolnień substancji promieniotwórczych. Nie ma skażenia ani na terenie Polski, ani innych państw europejskich.

Zachęcamy do sprawdzenia bieżącej sytuacji radiacyjnej tutaj:

Polska:

http://paa.gov.pl/monitoring.html

Europa:

https://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Activities.aspx?id=Eurdep

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).

Więcej informacji:

Oficjalny komunikat PAA

Komunikat PAA na stronie Ministerstwa Zdrowia

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 63337dabf5d57aaa4e1f2c029742cf6f
buttonBJiOR.png f49322392b5385714cf29f7f7a8f684f
buttonEPUAP.png 3b28008ed57d0c41be5eb8553f748321
buttonNEWSLETTER.png 13fad06c52f895d9cb0b83a14d55687a
buttonBIP2.png 4a00cd78af651171fd7c780eb92c6ca9
buttonTwitter.png 15a3c45ede4fd42f501a9332a19845f8