Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 83c008f6f51df38e81242913f72d3b66
orzel.png b1dfae84211484686ebdc50582c44f06
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 41d7e0acf8a40f7f899cf46317035eb4
Prezes PAA uczestniczy w spotkaniu WENRA
27-10-2017

W dniach 25-26 października, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin wziął udział w spotkaniu plenarnym Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA odbywającym się w Holandii.

Szefowie urzędów dozoru jądrowego omawiali szereg zagadnień związanych z bieżącymi pracami stowarzyszenia, szczególnie harmonizacją wymogów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych oraz wymianą doświadczeń i wniosków z bieżącej działalności regulacyjnej wobec  tych obiektów.

W trakcie spotkania Prezes PAA przedstawił istotne kwestie dot. działalności dozoru jądrowego w 2017 r. Podkreślił, że zarówno misja weryfikacyjna IRRS (Zintegrowany Przegląd Dozoru Jądrowego) jak i misja ARTEMIS (Zintegrowany Przegląd Postępowania z Wypalonym Paliwem Jądrowym i Odpadami Promieniotwórczymi), które zostały przeprowadzone w Polsce przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, wykazały, że krajowy dozór jądrowy jest dobrze przygotowany do pełnionych zadań.

Polska ma w WENRA status obserwatora.

***

WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) grupuje szefów urzędów dozoru jądrowego państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających elektrownie jądrowe oraz Szwajcarii (łącznie siedemnaście państw). Celem działalności stowarzyszenia jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i innych obiektów jądrowego cyklu paliwowego (przede wszystkim związanych z gospodarką wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi).

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 04fd8c76ef16173e23f8dc9be33a0de2
buttonBJiOR.png 526b54fd0589dfc82a43ca9c5f16d799
buttonEPUAP.png d0c44f98fc531ce41a7693bb7a04a3c3
buttonNEWSLETTER.png 153d24fd7c3c7d1761e5d064139ec62a
buttonBIP2.png ae9a3f8a83f92a811a3d289a31177814
buttonTwitter.png 1dab568d960db7fbe89511dccf737a1c