Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 8c68987d1c280036b8b54df1a1c16950
orzel.png dde72edd884bea6cd13a7cbb3d8cda06
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 1d87004bd8e917bd78380f5501ae5cdc
Misja ARTEMIS w Polsce
06-10-2017

W dniu 2 października 2017 r. w Ministerstwie Energii rozpoczęła się misja ARTEMIS, której celem jest ocena Krajowego Planu Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym.

Międzynarodowa grupa ekspercka składająca się z przedstawicieli instytucji dozorowych, operatorów z różnych krajów oraz pracowników Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ma za zadanie dokonać przeglądu krajowego systemu zarządzania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Obowiązek poddawania ocenie dokumentu regulującego te kwestie – Krajowego Planu Postepowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym, wynika z art.57g ustawy Prawo atomowe. Zobowiązuje on ministra właściwego do spraw energii do międzynarodowego przeglądu Krajowego Planu przez zewnętrznych ekspertów nie rzadziej niż raz na 10 lat. W misji, która potrwa do 10 października 2017 r., biorą udział specjaliści z Ministerstwa Energii, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych i Państwowej Agencji Atomistyki. Eksperci PAA udzielają wyjaśnień w zakresie ram prawnych postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, procesu wydawania zezwoleń czy oceny bezpieczeństwa postępowania z takimi odpadami.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 18b0d3776bf71e90f855f52ba0da9509
buttonBJiOR.png 5e33e2af10f7a07d0295199336d26058
buttonEPUAP.png 4de247673b5b5d7b438981852db926e3
buttonNEWSLETTER.png 4f82bda372296e453838461f91cd78cd
buttonBIP2.png 97292a59bc68b4ba7fbe7a27c1d29016
buttonTwitter.png d417eaebe60170126f7ef0de547d563f