Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 8eb6ce73b12a5d12039379da8f4fe78c
orzel.png eec422f844b1299416b38797f86692f5
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 2fbcfcf81dce4b3d468abf6258da646c
Sytuacja radiacyjna w Polsce i Europie normalna
05-09-2017

W Polsce od kilku dni pojawiają się fałszywe informacje na temat "chmury promieniotwórczej" i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii.

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że są one nieprawdziwe. Nie było awarii reaktora jądrowego w Belgii. Nie doszło do żadnych uwolnień substancji promieniotwórczych. Nie ma skażenia ani na terenie Polski, ani innych państw europejskich.

Zachęcamy do sprawdzenia bieżącej sytuacji radiacyjnej tutaj:

Polska:

http://paa.gov.pl/monitoring.html

Europa:

https://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Activities.aspx?id=Eurdep

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).

Więcej informacji:

Oficjalny komunikat PAA

Komunikat PAA na stronie Ministerstwa Zdrowia

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 1d010da443e98a1492969097adb9b62f
buttonBJiOR.png 67ee1b94f56d3e4abdc5a193f791a1e5
buttonEPUAP.png 09297d46ab2ea82740c86aaa77d4a060
buttonNEWSLETTER.png 5e1e4ff5a9385a93a558f9e87f654db8
buttonBIP2.png cc2704cb70429233393ff2431939d891
buttonTwitter.png 1714a012c7b3f1fe7b96705cc5c1c9c6