Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 0de29a80220e7784d2878b197e913107
orzel.png 58390f60bd52db89c7249adbe9e5dc33
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy
20-07-2017

W dniu 20 lipca Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu poprawę gotowości Stron Porozumienia do reagowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych poprzez bieżącą wymianę informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz współpracę bieżącą, realizowaną w formie uczestnictwa w szkoleniach i ćwiczeniach, konsultacje i wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań technicznych i systemowych podczas likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych i konsultacje wzajemne przy opracowywaniu projektów nowych metodyk i procedur w zakresie ochrony radiologicznej.

Porozumienie ze strony PAA podpisał Prezes Andrzej Przybycin, zaś ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Jarosław Mika.

Prezes PAA Andrzej Przybycin składa podpis pod porozumieniem

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 06cb697e00be16776cf8f892a284c9fc
buttonBJiOR.png a59622fe0b2791b6bb7034c629ca5d09
buttonEPUAP.png 5f50cfa5a1858434de983dbff2032c05
buttonNEWSLETTER.png 4613224e709757ac76d4816213f8da8d
buttonBIP2.png 8dc57087b05f2a17a1d145db09566622
buttonTwitter.png ae5b921e4803278f1998cefb3e8a7519