Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 037e69c463b80524cd9ea31dcae5b92f
orzel.png fb1f873a8de684eaac096d3a7a907bd5
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 225946b2d12f62c5aea6609e67617a48
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy
20-07-2017

W dniu 20 lipca Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu poprawę gotowości Stron Porozumienia do reagowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych poprzez bieżącą wymianę informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz współpracę bieżącą, realizowaną w formie uczestnictwa w szkoleniach i ćwiczeniach, konsultacje i wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań technicznych i systemowych podczas likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych i konsultacje wzajemne przy opracowywaniu projektów nowych metodyk i procedur w zakresie ochrony radiologicznej.

Porozumienie ze strony PAA podpisał Prezes Andrzej Przybycin, zaś ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Jarosław Mika.

Prezes PAA Andrzej Przybycin składa podpis pod porozumieniem

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png ebc4e24d19040d042ff03b27a360a96a
buttonBJiOR.png df216908ca3497b93309b57fd600faa0
buttonEPUAP.png 94d2ba994bf774fd592a7bbea345d9c2
buttonNEWSLETTER.png c5d2da7b568ffd48afd64d1b461d30f1
buttonBIP2.png 1ec4f3652216c595973bf9964e75e06e
buttonTwitter.png 01cc3ccb923ec75a03d20e14d1d6df94