Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 6d5d78ae483e2b0a7ab5837cc202407b
orzel.png 9dddffc3317a3976bfab91cc1dad6854
pl
en
top news port mstr
 
Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z czeskim dozorem jądrowym SUJB
18-07-2017

W dniach 13 -14 lipca br. odbyło się w Pradze spotkanie przedstawicieli czeskiego dozoru jądrowego SUJB (Státní úřadu pro jadernou bezpečnost) z delegacją Państwowej Agencji Atomistyki.

Spotkaniu, które zrealizowano w ramach umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiejo wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o wymianie informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, przewodniczyli szefowie obu instytucji dozorowych – Dana Drábová i Andrzej Przybycin.

W pierwszym dniu spotkania w Pradze, wymieniono informacje dotyczące najnowszych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w obu instytucjach, poruszono kwestię tematycznych przeglądów bezpieczeństwa instalacji jądrowych (wymóg dyrektywy Euratom), omówiono wyzwania związane z transpozycją dyrektywy BSS do krajowych systemów prawnych. Strona czeska przedstawiła stan przygotowań do procesu licencjonowania nowych instalacji. Obie delegacje przedstawiły wyniki misji weryfikacyjnych IRRS zakończonych niedawno w czeskim i polskim dozorze jądrowym. Delegacja PAA przedstawiła również propozycję organizacji, w instytucjach czeskich, szkoleń stanowiskowych dla inspektorów PAA.

W drugim dniu wizyty delegacja PAA odbyła wizytę techniczną w elektrowni jądrowej w Temelinie, w towarzystwie inspektorów dozoru czeskiego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png b599468d7ce021419c6c4d6c5f0845a2
buttonBJiOR.png 49325491351da6031b955b706d4c1217
buttonEPUAP.png b313cbdbbd4c845ec998c81673102957
buttonNEWSLETTER.png 41a220bfc331b466ed57c41aa0c3ae55
buttonBIP2.png 63d57c0f90a27c4dd4e6a809bbc66d3a
buttonTwitter.png 8ab75d19347960afb129c6aee3e0bd7e