Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 405c8baab50cfb29d73ef02fb8ab0bbf
orzel.png 874f0d021d21f011762c9f7907f835b8
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 8cf9d74848f99545937a00f7e4299194
Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z czeskim dozorem jądrowym SUJB
18-07-2017

W dniach 13 -14 lipca br. odbyło się w Pradze spotkanie przedstawicieli czeskiego dozoru jądrowego SUJB (Státní úřadu pro jadernou bezpečnost) z delegacją Państwowej Agencji Atomistyki.

Spotkaniu, które zrealizowano w ramach umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiejo wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o wymianie informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, przewodniczyli szefowie obu instytucji dozorowych – Dana Drábová i Andrzej Przybycin.

W pierwszym dniu spotkania w Pradze, wymieniono informacje dotyczące najnowszych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w obu instytucjach, poruszono kwestię tematycznych przeglądów bezpieczeństwa instalacji jądrowych (wymóg dyrektywy Euratom), omówiono wyzwania związane z transpozycją dyrektywy BSS do krajowych systemów prawnych. Strona czeska przedstawiła stan przygotowań do procesu licencjonowania nowych instalacji. Obie delegacje przedstawiły wyniki misji weryfikacyjnych IRRS zakończonych niedawno w czeskim i polskim dozorze jądrowym. Delegacja PAA przedstawiła również propozycję organizacji, w instytucjach czeskich, szkoleń stanowiskowych dla inspektorów PAA.

W drugim dniu wizyty delegacja PAA odbyła wizytę techniczną w elektrowni jądrowej w Temelinie, w towarzystwie inspektorów dozoru czeskiego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 334be9f1d15dc735b60d52571d2a7ca7
buttonBJiOR.png 0611d646b612b6a8ae6a8db0316f8f1d
buttonEPUAP.png bd48ab234e37611dcebe262f43f7d3b3
buttonNEWSLETTER.png bd9f017395a94e5f8b8155a8f140f795
buttonBIP2.png 8f12cbd2069c50bd76a99559145da8c4
buttonTwitter.png 0bc363051215aec20ed39d66b4629d2f