Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f7c5a663278d4c0fac902846bc3fe6d2
orzel.png 4e4d454c7ea38995612b203c1c486096
pl
en
top news port mstr
 
Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
13-07-2017

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935). Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 1f48858deb06d7c43e1bb3c05e4727f8
buttonBJiOR.png 3258252629f6c2b2c283a7ffc00dfe90
buttonEPUAP.png 9c9f84dd9a567e2320aa3cbed7dfe003
buttonNEWSLETTER.png 901549c728451fd9904042f30446b74a
buttonBIP2.png dedaa22f5123f065a3123aa5761be2ce
buttonTwitter.png c42913667d009669fd5d9d8cf7ad3050