Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 475045834aaf32f15d1c9d6ca686c6d8
orzel.png 28bc00afe948c9e72b56a0d176efcaf7
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 444dcfccac1bfe360f05fda29b578fa5
Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
13-07-2017

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935). Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png b9f2119b25baf5fda76006849b85cf35
buttonBJiOR.png 9b54345e84a849c51a238205e2c30de7
buttonEPUAP.png 319f266af80b620db64ee2370b6d7aa9
buttonNEWSLETTER.png c4b11724cedebd78147820715f8b0824
buttonBIP2.png 17c58d8e4b2bd1687a7533bbcd12103f
buttonTwitter.png cd9630b195814a3eb46103bb95efd5cb