Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 04bc4772ef572d30c01e098834e07303
orzel.png c5b40444585a0e9b9b6fb17d6fa35921
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 4ff87bb963948f55107fe20f87798ea8
buttonBJiOR.png 3a89ad8df4803aac36d302c2dd3fc7f4
buttonEPUAP.png f95f34bcaebeea95ed54fa53c0a7a453
buttonNEWSLETTER.png 593d685188b5e97f8aa0ee2b3666a8ba
buttonBIP2.png 5d3266b50ae241359bd5d78332d32edb
buttonTwitter.png 550c66bfa565048d6ad7e9250e05570d