Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d5a8b8707fb68fb075c39830a1709f66
orzel.png 0a4d24d22dbb8b8abf56745f853136db
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png e0e86336b2aa8a32b7f8690a602b1409
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png bb1fd8bc5395ed27e60716f36dd5ecc5
buttonBJiOR.png 1a0e408bb5a793f26a6d87a0755373ff
buttonEPUAP.png 635e4bde6dbda39a98c3d2218d36180e
buttonNEWSLETTER.png 277f960c553bdd42592e76d56974b500
buttonBIP2.png 066d041c1c59ebcecfc19c3e287ac208
buttonTwitter.png 94b93b3825ae39cd366b9124598ac2ce