Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2768f3cb0d8526e4c6c713008a0f0c62
orzel.png fc1711ace1a8b31aaca1a54130766b67
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 018420ca3bcb765db12878646f3dbb55
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 939d16b67c7068c789721d7419777ac7
buttonBJiOR.png 1a2140e1a1a83afd1526d97f95e32c6b
buttonEPUAP.png 9fb86576c6af8c4fd9b0e4991a7e96ce
buttonNEWSLETTER.png 0aab600d40412c1d2782d3dcd7b5ea46
buttonBIP2.png 18c92755d18d28821d7f7976bbdf3297
buttonTwitter.png c6f5eb7345d46de62c68f7ee68081b0d