Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png dd521e52e42bf964b3d51ceab5ac766f
orzel.png 0e5714a809f4aea3977788473fc042cb
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 43ddacda5c406b4e4af12bde4f049ec0
buttonBJiOR.png dc0e5410acfe0c79667f86472c4db3d9
buttonEPUAP.png 290da6daff732a5aaea8126c653fd28a
buttonNEWSLETTER.png 7f3aa470b8d242f5b506e1d78c316364
buttonBIP2.png 587352d0c6c9c2f18934bc54725c1a95
buttonTwitter.png 16ffe189e3f59190498d8bdf4c41d66f