Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 687055b1964dc66ed898ed042fd49950
orzel.png 797d4d932e47f2d005b0f84e547648cb
pl
en
top news port mstr
 
Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych – konsultacje nowych zaleceń Prezesa PAA
07-04-2017

Państwowa Agencja Atomistyki opracowała projekt nowych zaleceń organizacyjno-technicznych dotyczących Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 kwietnia 2017 r.

Przygotowywane zalecenia są uzupełnieniem wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa źródeł promieniotwórczych. Ich głównym celem jest wsparcie podmiotów pracujących z tymi źródłami w projektowaniu systemów ich zabezpieczeń.

Poniżej publikujemy treść projektu zaleceń. Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag i propozycji za pomocą formularza kontaktowego.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 poz. 1512 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, a w szczególności wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 6b4a8ef33337ad33e1db55433578b755
buttonBJiOR.png af664e5b2e3e6262fd8496c66bf87323
buttonEPUAP.png a5dce50cc33f9388d2837da5a29d24d5
buttonNEWSLETTER.png cbfcf136e24c404e26ae5aa95dbb52b7
buttonBIP2.png da9dc472e0b2b9b99505fd144a053831
buttonTwitter.png dd3e3f09703cd51d8d15026ca6c2043e