Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ec7b911c0bbbc46b4e735e5ee041a6bb
orzel.png 7f62e0c597091ed16bb30a3b0617adb5
pl
en
top news port mstr
 
Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych – konsultacje nowych zaleceń Prezesa PAA
07-04-2017

Państwowa Agencja Atomistyki opracowała projekt nowych zaleceń organizacyjno-technicznych dotyczących Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 kwietnia 2017 r.

Przygotowywane zalecenia są uzupełnieniem wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa źródeł promieniotwórczych. Ich głównym celem jest wsparcie podmiotów pracujących z tymi źródłami w projektowaniu systemów ich zabezpieczeń.

Poniżej publikujemy treść projektu zaleceń. Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag i propozycji za pomocą formularza kontaktowego.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 poz. 1512 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, a w szczególności wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 1dbf0b69744187f21865c2eeb6e92b08
buttonBJiOR.png d1bce132b92dd8aa8e43555abf768063
buttonEPUAP.png e57a4d363bfe7180855d26348d691851
buttonNEWSLETTER.png 448c6a18589be3792ef6b29e0f9a83f5
buttonBIP2.png 89366039f2d17d5d554f8f50d9e9fe34
buttonTwitter.png 4beefcb7392c1b0989bd321fed9fb3f8