Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 05234e6566ef000810f03fd19ac14db8
orzel.png 586e70bd1b7fc42a823a1e8e6438ae80
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 5c6c537b872a7e062ac1e6bd5ec2ec7b
Prezes PAA uczestniczy w Konferencji Informacji Dozorowej
17-03-2017

Prezes PAA Andrzej Przybycin wziął udział w Konferencji Informacji Dozorowej (Regulatory Information Conference) organizowanej przez Komisję Dozoru Jądrowego USA (US NRC). Spotkanie, którego głównym tematem są metody rozpowszechniania wiedzy nt. działalności urzędów dozorowych, odbyło się w dniach 15-16 marca 2017 r.

Spotkanie było również okazją do wzmocnienia dwustronnej współpracy PAA i US NRC, której podstawą jest porozumienie podpisane w 2010 r. i zaktualizowane w 2016 r. W związku z tym Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Przewodniczącą US NRC Kristine Svinicki oraz komisarzem Jeffem Baranem. W trakcie rozmów podkreślił, że Polska jest krajem rozpoczynającym swój projekt energetyki jądrowej, z czym wiąże się potrzeba ciągłego zwiększania kompetencji krajowego dozoru jądrowego. Dlatego doświadczenia płynące ze współpracy z US NRC mają duże znaczenie dla PAA. Szczególnie istotne są staże pracowników z Polski na stanowiskach pracy związanych z działalnością dozorową w Stanach Zjednoczonych.

Coroczna Konferencja Informacji Dozorowej jest największym wydarzeniem organizowanym przez US NRC. Gromadzi ponad 3000 uczestników z ponad 30 państw świata, którzy reprezentują różne grupy interesariuszy dozoru jądrowego: rządy, organizacje przemysłowe, agencje międzynarodowe oraz przedstawicieli społeczeństwa. Dwudniowe spotkanie daje możliwość dzielenia się informacjami i doświadczeniami w zakresie działalności i procesów dozorowych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 1ce72b91ac6e52baef2fc04f4f017581
buttonBJiOR.png 3143ef70a1bd558183d2e31ee45e3bca
buttonEPUAP.png a16dfa1670293c0364eb470cb197b581
buttonNEWSLETTER.png 0caae0ff929a009bb2185a42efe313a8
buttonBIP2.png be5a3297b7895c3acce5dd0f5407dbaa
buttonTwitter.png 3cc607470156abee1965555185b2a21d