Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 5b4bc61e2d602356d07f271b7db7b192
orzel.png 4b950d9b99d8ca8c547e5a206c431006
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 9aae8f8cd270984835af5526b1b61c79
Prezes PAA uczestniczy w Konferencji Informacji Dozorowej
17-03-2017

Prezes PAA Andrzej Przybycin wziął udział w Konferencji Informacji Dozorowej (Regulatory Information Conference) organizowanej przez Komisję Dozoru Jądrowego USA (US NRC). Spotkanie, którego głównym tematem są metody rozpowszechniania wiedzy nt. działalności urzędów dozorowych, odbyło się w dniach 15-16 marca 2017 r.

Spotkanie było również okazją do wzmocnienia dwustronnej współpracy PAA i US NRC, której podstawą jest porozumienie podpisane w 2010 r. i zaktualizowane w 2016 r. W związku z tym Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Przewodniczącą US NRC Kristine Svinicki oraz komisarzem Jeffem Baranem. W trakcie rozmów podkreślił, że Polska jest krajem rozpoczynającym swój projekt energetyki jądrowej, z czym wiąże się potrzeba ciągłego zwiększania kompetencji krajowego dozoru jądrowego. Dlatego doświadczenia płynące ze współpracy z US NRC mają duże znaczenie dla PAA. Szczególnie istotne są staże pracowników z Polski na stanowiskach pracy związanych z działalnością dozorową w Stanach Zjednoczonych.

Coroczna Konferencja Informacji Dozorowej jest największym wydarzeniem organizowanym przez US NRC. Gromadzi ponad 3000 uczestników z ponad 30 państw świata, którzy reprezentują różne grupy interesariuszy dozoru jądrowego: rządy, organizacje przemysłowe, agencje międzynarodowe oraz przedstawicieli społeczeństwa. Dwudniowe spotkanie daje możliwość dzielenia się informacjami i doświadczeniami w zakresie działalności i procesów dozorowych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png e4159f0a91ca3c7f0e8b4d6eff8e545f
buttonBJiOR.png c926ba3339dcf73f0e61b90a03e4399e
buttonEPUAP.png eb3f5ad81d91e6a5e9f5c980320a43ff
buttonNEWSLETTER.png df412b947dab8a3b617116ec50bd22d3
buttonBIP2.png f998bd8047b540a7bc4dc0632dc4fb48
buttonTwitter.png ff9fa8865d662f9f5dad3efe9600ac55