Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 1b1c67f832bb062d9de0a7fd89d101fb
orzel.png f092ad3b48f58718d2e6a2efe977e710
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png aff5150c5f36ab7372f6eee7f1613311
Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej wspiera PAA przy uruchamianiu symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
17-02-2017

10 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin przyjął Bismarka Mzubanzi Tyobekę, Prezesa Urzędu Dozoru Jądrowego RPA, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Współpracy Dozorowej (Regulatory Cooperation Forum, RCF), które udziela wsparcia eksperckiego PAA w przygotowaniach do procesu licencjonowania elektrowni jądrowej.

W trakcie spotkania omówiono zaangażowanie Forum na rzecz przeprowadzenia w PAA symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ćwiczenie, którego przeprowadzenie potrwa około roku, pozwoli wzmocnić zdolności PAA do oceny dokumentacji projektowej, jaka zostanie złożona wraz z wnioskiem o zgodę na budowę elektrowni jądrowej.

Przedstawiciele PAA oraz RCF omówili również dalszą współpracę przy organizacji zagranicznych staży stanowiskowych dla inspektorów PAA.

Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej skupia urzędy dozoru jądrowego z państw realizujących programy jądrowe. Jego zadaniem jest promowanie i wymiana wiedzy oraz doświadczenia regulacyjnego poprzez współpracę międzynarodową, przy zastosowaniu standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 4e51ff10245dfb91009e9af5683ae789
buttonBJiOR.png a174582f1cbdb85f9be1126e4042555a
buttonEPUAP.png f183de8667db57a89c785a168f9bff22
buttonNEWSLETTER.png a591e1bf1ccccb8aeedac51e474f5948
buttonBIP2.png 3c0f731aba879c30a9bc11dfc5d0cd36
buttonTwitter.png c3d204f8fb4bedc7515ab2b3ae3af588