Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png b260025e8226a5a71f0cabae52392dc2
orzel.png 61600468ac267771dc3828fdd2de75f2
pl
en
top news port mstr
 
Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej wspiera PAA przy uruchamianiu symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
17-02-2017

10 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin przyjął Bismarka Mzubanzi Tyobekę, Prezesa Urzędu Dozoru Jądrowego RPA, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Współpracy Dozorowej (Regulatory Cooperation Forum, RCF), które udziela wsparcia eksperckiego PAA w przygotowaniach do procesu licencjonowania elektrowni jądrowej.

W trakcie spotkania omówiono zaangażowanie Forum na rzecz przeprowadzenia w PAA symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ćwiczenie, którego przeprowadzenie potrwa około roku, pozwoli wzmocnić zdolności PAA do oceny dokumentacji projektowej, jaka zostanie złożona wraz z wnioskiem o zgodę na budowę elektrowni jądrowej.

Przedstawiciele PAA oraz RCF omówili również dalszą współpracę przy organizacji zagranicznych staży stanowiskowych dla inspektorów PAA.

Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej skupia urzędy dozoru jądrowego z państw realizujących programy jądrowe. Jego zadaniem jest promowanie i wymiana wiedzy oraz doświadczenia regulacyjnego poprzez współpracę międzynarodową, przy zastosowaniu standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png b18d5519a2db5fbd63493deec849e644
buttonBJiOR.png 88d3561466ee626c6e74aba272e90d1b
buttonEPUAP.png 6bd93844eaa54b8b6ab63c6fd33f027b
buttonNEWSLETTER.png 6f9214e49c9592d32b577effd78ecd44
buttonBIP2.png 700fc988a3702efa2c0b79674a763446
buttonTwitter.png 29057060d42eac63130af08b3fde5470