Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d39ad12701265e70fe175919d3b86b7d
orzel.png 43b1b4e003844748fe66479a12ed4e0a
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png d3058583b3aa71765e2f986bd36b1d7e
buttonBJiOR.png d1beeae50563bdad05f72d8b61e729be
buttonEPUAP.png 690603d00744769708ec8d1b7cc1a5cf
buttonNEWSLETTER.png 41e7e7ef44aa57eb59d9b218882aa98e
buttonBIP2.png 84920364aa1426bc286c82db76c98710
buttonTwitter.png cff3e7477630d8068e1cf08ceed25f19