Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 6b98223b5e802fff44b752aae140ab35
orzel.png 5837b3e70adc13e7acb480a0dce5d1a1
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png e55bc177b195d5d331eba58ed9e1641c
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 28ef0843988c340a53e96f046a563071
buttonBJiOR.png 364fc844d29bf213ae1bac3eed8c8ce6
buttonEPUAP.png 9c835eb69f9da7783915480a9bfb15dd
buttonNEWSLETTER.png 197464500ef544c43b5419cf0f98fb64
buttonBIP2.png 31073c2de0ee6019d04bd956bde392dc
buttonTwitter.png 0792c7bd81e6046a0a94cdab520b8b6a