Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f80516819e5ad83100a564652494402a
orzel.png 2b9ead0f16fc72395c09eb7eddbf85e0
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png b39acc8a89086e288e4d3de9fe46ccff
buttonBJiOR.png 0506f7554d33cb185f8f9d2ba34451ff
buttonEPUAP.png a50ac3d4f6bc02012f1f6d9a0e85206e
buttonNEWSLETTER.png 1ad09abc32806b17be54801179c24e02
buttonBIP2.png fed2cc11e7c404a043a22765a7ea1192
buttonTwitter.png 5a15f50e33503d97e37d0eaeac6aef95