Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2cce2267138eb96c844ef2012d37808b
orzel.png 4f9b8b5977d5af7e0b5c72ddd6aea042
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png a74e8aebdbf6235e98e6b1b3e60dce98
buttonBJiOR.png a8324008b2966089bbb36f5da5c913a8
buttonEPUAP.png 6090c92ac200ccace41eb0c140389f2a
buttonNEWSLETTER.png 88774f66f24226bcdca0c93e1145f59d
buttonBIP2.png cdf0dd6ec99885312504ec6c1d6703fe
buttonTwitter.png 22036a9abf50d6d1d47a0dda1426590c