Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 22d450901c7575c83df0b93f85b1e92a
orzel.png 157340534b4b6d77c59d047a44ded80f
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png e85bfb73b50d0aff3676d5cd166a76ac
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 25379d62197d6af02f81735a71b7c504
buttonBJiOR.png 48fbe176458f823b2b4cf589bfaaa540
buttonEPUAP.png 777fef6afab953ef7ade2aeafa6c164b
buttonNEWSLETTER.png 13c35c8ece1074bc17d4ace170572b0d
buttonBIP2.png 9037e512a97be1ee0ed36efdd5bdfc25
buttonTwitter.png f56d11787ebca8c6b6daf06eacd3b90e