Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 92771daa7db13fa3a547f949a3ffbb47
orzel.png 50cd06b0c3ed56875a2133ab9a787909
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png f8b761493c46ab58dd69a27e49ff1951
buttonBJiOR.png 925f287d5df6918a93f1de396dbe51ce
buttonEPUAP.png 7198af33be884ad504ceab55e9250d47
buttonNEWSLETTER.png 8c605f6cddb07ac22d305804b2efcf74
buttonBIP2.png 0658b114d7e6ffde6998bb6082053c41
buttonTwitter.png 6b0e7d43cf27b31b03e4f5088b13b901