Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 39b1b55a700baec324040ee6c395cecc
orzel.png c9c56b7334dc7e281524c0d8a13b58d0
pl
en
top news port mstr
 
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 5be6b7a9630bc0062fcdfd09ded074c0
buttonBJiOR.png 4df6b32d6cdfe424527b31a92e8f83ef
buttonEPUAP.png bb69def4dd71d8d67ebf91284de68c0a
buttonNEWSLETTER.png 41388351ed712ec8aeb81d92d879b53a
buttonBIP2.png 6047e1aadaa737730428e4cd1c117f66
buttonTwitter.png f3fa032e1c7db28531bb3968d34ab661