Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ce2c2e08865abe029a02739bd38587de
orzel.png d160cad9886c86ca4ce7d7640b06a6b3
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png c28470f208daa986ba18b5e647caf3b8
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 77e0c5dede30fdaa4ddfb7ad66e81717
buttonBJiOR.png f66ddf6eb3c461d783dd1ac29fe50445
buttonEPUAP.png 6c0cb9d39b53cc5e9a1b76742b1fba01
buttonNEWSLETTER.png 38c054aab81c6c7272b60d749f9230f8
buttonBIP2.png 0eda6d90b3ca5915175f6020bf3de3e5
buttonTwitter.png 2a926d219e9ddf2a0d3fa0fe966cff1e