Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 50455847460898a589595b60db520d33
orzel.png 6bb2cc3bb5c413d2f3d99993d534b58a
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 01d64cf3d264cf1cf7231acd1ed132a2
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png ec846e5d50b12854185a810b93c63f42
buttonBJiOR.png 93e829a412188990aeb6fda77ad8c449
buttonEPUAP.png cf4f5c0e1c5516fecc1cc1fd73c31acf
buttonNEWSLETTER.png f4ce7b05b50f2e1d4b3ef3f7a46dd107
buttonBIP2.png 06c8b09f67384292f97bf416c0c18f97
buttonTwitter.png 4d7a9c49fa4bcd453e7c2c86faf47910