Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e66fa7503b3f04e5a45424272d89d89c
orzel.png 09faa97b791870aab77c513f17234cf3
pl
en
top news port mstr
 
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 2d936a2353e7157331559bb79cd42bba
buttonBJiOR.png cb9cb160673f590604e0692991802000
buttonEPUAP.png 96ba7b115cba165614d6081947997fb0
buttonNEWSLETTER.png e8516e74b26c585dc233105bc80e7bd5
buttonBIP2.png 472c4f226140911bb3d06faaa9c226cf
buttonTwitter.png dbe9c0b33b44de5dfbb8f39b6016e417