Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 76104c218c6133eeb1b1b8ff7df18d31
orzel.png 292e616127d2f1de2b4b16ae9afbd8ec
pl
en
top news port mstr
 
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 5d49a1648321c81cf4ce62989a1393a2
buttonBJiOR.png 6d8b0095ae925cdd5364cde6fd1386d2
buttonEPUAP.png 39f1c69474ef8585e7b0b8bff86dfba2
buttonNEWSLETTER.png 5a8e025bf58ef9018b578d63e427353a
buttonBIP2.png befbf6b083a9ffd78b7b481856d385af
buttonTwitter.png a632e176b49ccdef8bb4ca5a6e69670e