Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 728fefcd8a58684def5e9f73338c76b3
orzel.png 9a9159d2a671309fc1128cefac4d3941
pl
en
top news port mstr
 
Państwowa Agencja Atomistyki przyjmuje Politykę Bezpieczeństwa
05-01-2017

28 grudnia 2016 r. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) ustanowiło Politykę Bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich działań realizowanych przez urząd, w tym szczególnie dla obowiązków dozorowych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa, jednym z warunków skutecznej i efektywnej realizacji misji, wizji oraz zadań związanych z pełnieniem roli dozorowej jest wdrożenie i rozwijanie w PAA kultury bezpieczeństwa oraz zintegrowanego systemu zarządzania. PAA realizuje to założenie wdrażając i rozwijając system zarządzania w oparciu o wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Jest to przede wszystkim norma GSR Part 2 pn. „Przywództwo i zarządzanie dla bezpieczeństwa” (IAEA Safety Standards Series, No. GS Part 2, Leadership and Management for Safety). 30 grudnia kierownictwo zatwierdziło Księgę systemu zarządzania, która wyznacza ramy dla tego systemu i stanowi podstawę dla dalszego podnoszenia jakości działania organizacji i kultury bezpieczeństwa.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 365ea8066e9afb3368ed6343d28149d8
buttonBJiOR.png 495f61e7df4d2b3da6b67c031836b322
buttonEPUAP.png 14764ac6e7930306a9e676792aacff52
buttonNEWSLETTER.png 30202129d1ce75c609cef8ff16226eb7
buttonBIP2.png f16c6305590da7a59714e9fd8d91e64f
buttonTwitter.png 19f1590e400786341ddfe7210639aa8d