Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d5425aefbf03a5266eb1900643c6ec79
orzel.png 3887628b68c39a751cdf1b7e3ab4ffe2
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 9fac0f9ba5e6466e094c9a096796f7c4
Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Jądrowego: zobowiązania i działania
08-12-2016

"Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Jądrowego: zobowiązania i działania" zorganizowana została przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu. W konferencji ze strony polskiej biorą udział m.in.: Wiceminister energii Andrzej Piotrowski, Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki Ewa Paluch.

Podczas konferencji uczestnicy przyjęli Deklarację Ministerialną, w której doceniono postępy poczynione przez państwa członkowskie MAEA w opracowywaniu i zwiększaniu bezpieczeństwa jądrowego oraz pozytywny wpływ Agencji na podejmowanie tych wysiłków. Uczestnicy zobowiązali się do dalszego wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa jądrowego, w tym poprzez zwalczanie nielegalnego handlu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych.

Wśród poruszanych kwestii, uczestnicy wyrazili poparcie dla podstawowej działalności MAEA w zakresie bezpieczeństwa jądrowego. Wezwali również do dalszego udzielania pomocy ze strony MAEA w dziedzinach wspierających tj. wykrywanie zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego i cyberataków, transportu materiałów jądrowych, ochrony informacji niejawnych. 

Dyrektor Generalny Yukiya Amano powiedział, że prace konferencji oraz Deklaracja Ministerialna przyczynią się do realizacji Planu Bezpieczeństwa Jądrowego MAEA w latach 2018 - 2021. MAEA będzie dążyć "…. by zapewnić, że zobowiązania podjęte na tej konferencji będą odpowiedzią na potrzeby praktycznych działań, które uczynią świat bezpieczniejszym".

Delegacja polska: Wiceminister energii Andrzej Piotrowski, Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki Ewa Paluch (Fot. J. Sawicz)

Uczestnicy konferencji. Ogólny widok sali obrad (Fot. MAEA)

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 7b0e227008d49083fb0a477000073fe7
buttonBJiOR.png 2d3324855ee800b59f225b459569b3bb
buttonEPUAP.png 6e988ad2d83b09d9c4c9ab1e31ca5e21
buttonNEWSLETTER.png 9de6e1a8cf2251a1f5ea47b4b593685e
buttonBIP2.png c34753f5953aab944fd9c9920e066440
buttonTwitter.png ee7ef37f32d52297d6cd84cea465de14