Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 5824fc4ead8be8a8733fcb050465fc88
orzel.png 7cd8228b949fe7282c55c18bcb855c15
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 7279f5bd8e60eb0408fa2cccee87ca64
Trzeci numer biuletynu "Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna"
28-09-2017

Najnowszy numer Biuletynu otwierają artykuły poświęcone wykonywaniu przez PAA podstawowych funkcji dozoru jądrowego, do których należą m.in. analiza i ocena bezpieczeństwa (safety assessment) oraz udział w przygotowaniu i reagowaniu na zdarzenia radiacyjne (radiological emergency preparedness and response).

W bieżącym numerze polecamy artykuły:

  • Deterministyczne analizy cieplno-przepływowe awarii projektowych w reaktorach energetycznych  dotyczący analiz cieplno-przepływowych projektowych awarii reaktorów w elektrowniach jądrowych. Autorzy opisują możliwości stosowania do ich przeprowadzenia amerykańskich kodów obliczeniowych, jakimi dysponuje obecnie dozór jądrowy PAA, oraz omawiają polskie wymagania w tym zakresie zawarte w przepisach ustawy Prawo atomowe i odpowiednich rozporządzeniach Rady Ministrów;
  • Organizacja systemu wymiany informacji o zdarzeniach radiacyjnych w kontekście prawa międzynarodowego  nawiązujący do artykułu zamieszczonego w poprzednim numerze Biuletynu, uzupełnia go o opis wymagań, dotyczących wymiany ścisłych informacji technicznych o zdarzeniach radiacyjnych na poziomie międzynarodowym, wynikających z odpowiednich międzynarodowych konwencji, których stroną jest Polska;
  • Zjednoczone Królestwo opuszcza Euratomporuszający aktualną w związku z Brexitem tematykę konsekwencji opuszczeniaprzez Zjednoczone Królestwo wspólnoty EURATOM, naświetlając obecne stanowiska obu stron – Rady Europejskiej i brytyjskie w tej kwestii;
  • Finansowy aspekt odpowiedzialności za szkodę jądrową  dotyczący istotnego aspektu odpowiedzialności za szkodę jądrową, jaką jest odpowiedzialność finansowa operatora. Autor omawia, w świetle przepisów międzynarodowych, możliwe źródła jej finansowego zabezpieczenia z funduszy prywatnych bądź publicznych, w tym kwestię subsydiarnej odpowiedzialności państwa, na którego terenie zlokalizowane jest urządzenie, które spowodowało szkodę jądrową;
  • Polskie Towarzystwo Nukleoniczne wczoraj i dziś  przybliżający genezę, rolę i zadania Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, które niedawno obchodziło ćwierćwiecze swego istnienia;
  • Różne aspekty ochrony radiologicznej  poświęcony jest relacji z tegorocznej konferencji Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej – SIOR;
  • Informacja  dotycząca otwarcia kolejnego ośrodka leczenia onkologicznego w Polsce, w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

 Numer 3/2017 Biuletynu Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 8cf84f6303f0e7ad9af9ccbade1392ee
buttonBJiOR.png 1c78c28e89e868def3db2e2110640ad6
buttonEPUAP.png 56fe65df95616db7f8cc9419b4e393d3
buttonNEWSLETTER.png c4050c9a47f8b76eba2ea171b63a7396
buttonBIP2.png fd56ea0ae8131d4cc8329b3aebe89761
buttonTwitter.png 560c9d557277b8e7da483709afc1efe4