Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 8aad3dee4f28c7066084cb59f6145217
orzel.png 4f533516cfb53b6350e590a06a4de121
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy
20-07-2017

W dniu 20 lipca Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu poprawę gotowości Stron Porozumienia do reagowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych poprzez bieżącą wymianę informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz współpracę bieżącą, realizowaną w formie uczestnictwa w szkoleniach i ćwiczeniach, konsultacje i wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań technicznych i systemowych podczas likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych i konsultacje wzajemne przy opracowywaniu projektów nowych metodyk i procedur w zakresie ochrony radiologicznej.

Porozumienie ze strony PAA podpisał Prezes Andrzej Przybycin, zaś ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Jarosław Mika.

Prezes PAA Andrzej Przybycin składa podpis pod porozumieniem

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png c4e5c68e78dc1d8a748c6eb3f04a48d8
buttonBJiOR.png 52a81868066cbe4a991d584bc5629fe2
buttonEPUAP.png 9e6fda951f7eb40550c253025e7a4e20
buttonNEWSLETTER.png f8a316d0bba3c1ee5d730fe7047124b8
buttonBIP2.png 2b76340223cf0418bb2e70e5bfc2fb54
buttonTwitter.png 069cf193ed6fd1b5033d4b0e22f60705