Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png afe7741c027fd18bf939cd66961d70b7
orzel.png bb988c047e7e935317befb69ad19405a
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png b88b635f3a47cbc557931bfd83d76930
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy
20-07-2017

W dniu 20 lipca Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu poprawę gotowości Stron Porozumienia do reagowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych poprzez bieżącą wymianę informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz współpracę bieżącą, realizowaną w formie uczestnictwa w szkoleniach i ćwiczeniach, konsultacje i wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań technicznych i systemowych podczas likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych i konsultacje wzajemne przy opracowywaniu projektów nowych metodyk i procedur w zakresie ochrony radiologicznej.

Porozumienie ze strony PAA podpisał Prezes Andrzej Przybycin, zaś ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Jarosław Mika.

Prezes PAA Andrzej Przybycin składa podpis pod porozumieniem

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png a8da83f07578725025b32ca4e511eb1f
buttonBJiOR.png 7996f2f3cbfc931f1ccd93713d701629
buttonEPUAP.png d285ad13e5fdfa6f6a4d4d7a8d8d79ea
buttonNEWSLETTER.png 95a24f5e657e470a40f778135c6d4e6c
buttonBIP2.png c239403e5a0490fc7c7071ddac5944ce
buttonTwitter.png 8134df8d98d6ad29caaeb62474febb14