Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png c65b87aa5f5dd484e8878983f3b51be9
orzel.png 67b8f6b3d2ef2bfc986c62779ec00a3a
pl
en
top news port mstr
 
Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z czeskim dozorem jądrowym SUJB
18-07-2017

W dniach 13 -14 lipca br. odbyło się w Pradze spotkanie przedstawicieli czeskiego dozoru jądrowego SUJB (Státní úřadu pro jadernou bezpečnost) z delegacją Państwowej Agencji Atomistyki.

Spotkaniu, które zrealizowano w ramach umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiejo wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o wymianie informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, przewodniczyli szefowie obu instytucji dozorowych – Dana Drábová i Andrzej Przybycin.

W pierwszym dniu spotkania w Pradze, wymieniono informacje dotyczące najnowszych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w obu instytucjach, poruszono kwestię tematycznych przeglądów bezpieczeństwa instalacji jądrowych (wymóg dyrektywy Euratom), omówiono wyzwania związane z transpozycją dyrektywy BSS do krajowych systemów prawnych. Strona czeska przedstawiła stan przygotowań do procesu licencjonowania nowych instalacji. Obie delegacje przedstawiły wyniki misji weryfikacyjnych IRRS zakończonych niedawno w czeskim i polskim dozorze jądrowym. Delegacja PAA przedstawiła również propozycję organizacji, w instytucjach czeskich, szkoleń stanowiskowych dla inspektorów PAA.

W drugim dniu wizyty delegacja PAA odbyła wizytę techniczną w elektrowni jądrowej w Temelinie, w towarzystwie inspektorów dozoru czeskiego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 6df93720430fb963b73768631337e274
buttonBJiOR.png 28065e23a69170e349c12b9aa6b0455e
buttonEPUAP.png 7a5a10dd502552cf16316f6377feea85
buttonNEWSLETTER.png fa6f13c3564071615731c16fe807e107
buttonBIP2.png df58ff65532a9393e499814a0afeba07
buttonTwitter.png c5de47859a71a317005d9de245eb8612