Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png bf8cd85272ecb0181bc40627d88b712f
orzel.png 2e9051b2e88cc9e36abbb1ed959c776c
pl
en
top news port mstr
 
Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
13-07-2017

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935). Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png bf8685c905d415dbab46941b9ab9e1d6
buttonBJiOR.png 382619e335942c0ec41d0ba61112b8ca
buttonEPUAP.png 9106bd1cbb67ea298a25f4f98cfab7c9
buttonNEWSLETTER.png 90ae257147eb83902a04dadb31890269
buttonBIP2.png 4dba89586268b25f77fb1d9d6a2c5fa9
buttonTwitter.png 6ec81e27e7c7aad58a09636a71e69f1b