Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 53bf3688c2558b986ba71f29863a4768
orzel.png 31610a0c504aed6d37b0670818c58da8
pl
en
top news port mstr
 
Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
13-07-2017

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935). Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png b9195feb96b0bb522e3b628203e94f5b
buttonBJiOR.png 2dc7f85de81be725e9a9bfc6c379d109
buttonEPUAP.png cef48a29da00e4c24a3ec5c322fff401
buttonNEWSLETTER.png e8e94426b2f445f2ffe1486f1f6d7d3f
buttonBIP2.png 1c07371648be724489d556320786770c
buttonTwitter.png 142ac7ea929f2174a1555277d8b883cb