Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 86d78fce48cdddde5f39fa7137973a49
orzel.png 45cb4617902ab44627f26335eff46475
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 958d452048d54b9eb29cfb736032aa28
Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
13-07-2017

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935). Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png ed5e0f37ecfa4c10a343af17b4fcc245
buttonBJiOR.png 4da8ff46768713d7fdb5ce936580f6d5
buttonEPUAP.png a06d08808a150bc55796cebabfc8772e
buttonNEWSLETTER.png 3fe0846ee32dfd3fe70665a9f556cc5f
buttonBIP2.png ffc105cccb9acf1147a933b4e39810d0
buttonTwitter.png b85dea44fa462ffb3426be8b9ede6951