Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 4e5fa1dca40b8ff7dba5d913e6649019
orzel.png 5b40fc3447f46c776c9747ed4121a721
pl
en
top news port mstr
 
Publikacja Raportu Prezesa PAA za 2016 r.
26-06-2017

Najważniejszym wnioskiem płynącym z Raportu z działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz oceny stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2016 r. jest to, że mieszkańcy Polski byli właściwie chronieni przed promieniowaniem jonizującym. Zdarzenia radiacyjne w 2016 r., zarówno te w kraju, jak i poza jego granicami, nie miały wpływu na zdrowie ludzi, ani stan środowiska naturalnego na obszarze Polski.

Coroczna publikacja sprawozdania z działalności Prezesa PAA jest realizacją obowiązku przewidzianego w ustawie Prawo atomowe w art. 110 ust. 13.


Zachęcamy do owocnej lektury i korzystania z danych zawartych w raporcie.Raporty z poprzednich lat dostępne są w dziale "Do pobrania"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 4a4d2f59e8bacca4ccd2d3001f686f41
buttonBJiOR.png 55ede4562fcfb33869cace84f98c34fa
buttonEPUAP.png aa79a6ccb6780236394d07c0235eead7
buttonNEWSLETTER.png 0cc8930d56435034623f5dcf3aa78342
buttonBIP2.png 893d6449c2f807ea9378b290fb25659e
buttonTwitter.png 381ca4ec8270b005a7591e953af389d8