Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 86503abc1761833d05466fd3697b37d5
orzel.png 9ddd209d1916776c1462740122d86b8c
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 1de83d4aaad37e07ecd75847b24a5e97
Publikacja Raportu Prezesa PAA za 2016 r.
26-06-2017

Najważniejszym wnioskiem płynącym z Raportu z działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz oceny stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2016 r. jest to, że mieszkańcy Polski byli właściwie chronieni przed promieniowaniem jonizującym. Zdarzenia radiacyjne w 2016 r., zarówno te w kraju, jak i poza jego granicami, nie miały wpływu na zdrowie ludzi, ani stan środowiska naturalnego na obszarze Polski.

Coroczna publikacja sprawozdania z działalności Prezesa PAA jest realizacją obowiązku przewidzianego w ustawie Prawo atomowe w art. 110 ust. 13.


Zachęcamy do owocnej lektury i korzystania z danych zawartych w raporcie.Raporty z poprzednich lat dostępne są w dziale "Do pobrania"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 010603c432e49e64f5317c9ed4b992e7
buttonBJiOR.png 3ba4aea5dff61421e1594aecc4de73fa
buttonEPUAP.png ad49dfcff0bfe04bd9eeed28e0ed1224
buttonNEWSLETTER.png 203e10872b802a2fbff1dd26f518fa8f
buttonBIP2.png 4e39124d8140ad8b204bd0bb41bd89a7
buttonTwitter.png d0294e32fd6e28ccfcdec17c8f4dd2b1