Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 5f7298a514252cd7feaf14f6cd2ab875
orzel.png e66560dc5b4fe65948825b90a9b12871
pl
en
top news port mstr
 
Publikacja Raportu Prezesa PAA za 2016 r.
26-06-2017

Najważniejszym wnioskiem płynącym z Raportu z działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz oceny stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2016 r. jest to, że mieszkańcy Polski byli właściwie chronieni przed promieniowaniem jonizującym. Zdarzenia radiacyjne w 2016 r., zarówno te w kraju, jak i poza jego granicami, nie miały wpływu na zdrowie ludzi, ani stan środowiska naturalnego na obszarze Polski.

Coroczna publikacja sprawozdania z działalności Prezesa PAA jest realizacją obowiązku przewidzianego w ustawie Prawo atomowe w art. 110 ust. 13.


Zachęcamy do owocnej lektury i korzystania z danych zawartych w raporcie.Raporty z poprzednich lat dostępne są w dziale "Do pobrania"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png d0f2c3864848c20ea0dc7549a7dcf0ae
buttonBJiOR.png 230ae1bbd774db477932a9519bef8353
buttonEPUAP.png 786fdc80fe59bc0e0c40b83549b5835c
buttonNEWSLETTER.png ccea9cf4d2ae423d34a78821782cfaf8
buttonBIP2.png 255a1578fd4ae7aa20bc2d2d4b0b7e51
buttonTwitter.png 5cc72c748cdededb53994e3f09f98b7f