Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 131f6024a4dd3c318e69f87abdf1ba5f
orzel.png 61620a8a6845c664bb313125f5ecfd3e
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png e4bbf6e0decf0588dd10b26a48b63929
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 732ccdcb866194fdf6c7c8431aae2faa
buttonBJiOR.png 72cc32b9b8b1f4d474a4e73746f72bb8
buttonEPUAP.png 3e03a582cbf1ba85bd5e8b7d65bbfd15
buttonNEWSLETTER.png f7824a95e2bbc7d0e137af5edb806c4f
buttonBIP2.png 26f7b561a32328e5ff29a354e6f6dfa2
buttonTwitter.png 7c61f4ba6a949ff2aa932cb7e3846c2b