Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 6da0c823f3cec01e53b06510b567cf5d
orzel.png 5ebbfd79080117f47e1aa9eb46df163d
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 0086d7631b4489840ebe69c7a789a2c9
buttonBJiOR.png 0761e754a41c87d37338a679b422a796
buttonEPUAP.png 24207b1c6ec83549be87a13af6f331f1
buttonNEWSLETTER.png 0dfc0eb22683c47d4ee6c30be9980796
buttonBIP2.png aab9b3748fa0da30410a328d00152f93
buttonTwitter.png 1a0f50ad6a697acc4bbeee05c60db370