Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 0f70c7c89d1254d8dc8b3061516a375b
orzel.png 3dd8705a12f19ad8e6d41272a8098974
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png abc67f0ffe04744b0b532003f5333b84
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png a942e491a18a751d4cbd48e3b3937a4a
buttonBJiOR.png bffdb8d997fe510073eecad623a686cf
buttonEPUAP.png 7af074008b135444e1423d428378d162
buttonNEWSLETTER.png 1429fb9b94b900bc0bbabce9a39bb7dd
buttonBIP2.png a86d2d66bc4505f99a6b1803733d3a1b
buttonTwitter.png 268bcc85c23fa0bd7c697d96b54298ce