Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png d2d80ea09bf307e1a217ee49afa5cea9
orzel.png 305e912d3455aeb93688760b2b8b9e92
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współdziałaniu
21-04-2017

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Główny Inspektor Sanitarny 19 kwietnia podpisali zaktualizowane porozumienie ws. współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotychczas współdziałały na podstawie porozumienia z 2005 r. Zaktualizowane porozumienie pozwala na dalsze zacieśnianie współpracy pomiedzy tymi jednostkami w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 36a4c0f7517cfde41fa593fe8e766fcf
buttonBJiOR.png 157155b5d5b770db42a23d0f484da568
buttonEPUAP.png ea60f7391dbc47b74f54c06b825e21eb
buttonNEWSLETTER.png 19f09187e76315fe296965b4f7de1e93
buttonBIP2.png 88640f3991d1b398a5087c2fd15750e8
buttonTwitter.png 24e95ca3e8424cd540ff28c0bf55dca6