Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 930fcd6aa61c1616c59bde4c8ec8af2f
orzel.png e567d38b62adff8d19c6d6545b9ab86d
pl
en
top news port mstr
 
Zabezpieczenie Źródeł Promieniotwórczych – konsultacje nowych zaleceń Prezesa PAA
07-04-2017

Państwowa Agencja Atomistyki opracowała projekt nowych zaleceń organizacyjno-technicznych dotyczących Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 kwietnia 2017 r.

Przygotowywane zalecenia są uzupełnieniem wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa źródeł promieniotwórczych. Ich głównym celem jest wsparcie podmiotów pracujących z tymi źródłami w projektowaniu systemów ich zabezpieczeń.

Poniżej publikujemy treść projektu zaleceń. Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag i propozycji za pomocą formularza kontaktowego.Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 poz. 1512 z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju, a w szczególności wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 496b509a9d87dfd71fce994ba188de91
buttonBJiOR.png 1440dee793cf665361e936529699b6bb
buttonEPUAP.png 516ff56718bd00deef5d9db6d0a3fe48
buttonNEWSLETTER.png bc4ece57dfa18a9cdcb30a91a10297a9
buttonBIP2.png 1f9e83a961e43cb20636797df33dd157
buttonTwitter.png 4df4ad9064081d16976b888e231a6a7c